Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.
Second home Bonaire
Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Hoewel de zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik is gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid en volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal op de website is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de recreatiewoningen. Het zijn geen bindende tekeningen en/of foto’s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.